Ρήγα Φεραίου & Ανδρέα Ζάκου, Christina Center

1ος όροφος, Γρ. 101, Τ.Κ. 58 256, 3732 Λεμεσός, Κύπρος

Τηλ: +35799812240, +302310226250

FB: Mk-Premium

Email: info@mk-premium.com

www.mk-premium.com

 

 

Εγνατίας 10, Πυλαία

55535, Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα

Τηλ: +30 2310 327 626

FB: Orthotemath

Email:
orthotemath.secretary@gmail.com

ΟΤΕΜΑΘ 2022