SCIENTIFIC COMMITTEE

Awards for the best Oral Presentations
1st and 2nd,
and for the best Poster

Presidents

  • P. Papadopoulos
  • S. Papastergiou

Members

Albanos D.
Apostolou Th.
Varitimidis S.
Vahaviolos N.
Berveridis A.
Vraggalas B.
Galanis N.
Gigis I.
Givisis P.
Gouvas G.
Dionellis P.
Ditsios K.
Drosos G.
Eleftheropoulos A.
Ioannidis G.
Iosifidis M.
Kalyvas E.
Kapetanakis S.
Kapetanos G.
Karanikolas A.
Karahalios Th.
Korobilias A.
Koukoumbis Th.
Laliotis N.
Megas P.

 

Metaxiotis D.
Babis G.
Beletsiotis A.
Bisbinas H.
Bishiniotis I.
Natsis K.
Dailiana Z.
Papagelopoulos P.
Paraskevas G.
Potoupnis M.
Savvidis M.
Sayegh F.
Samaras N.
Saridis A.
Sarris I.
Terzidis I.
Tilkeridis K.
Tsaridis E.
Tsiridis E.
Halidis B.
Handes M.
Christodoulou P.
Christoforidis I.
Chronopoulos E.

OTEMATH 2023