Δείτε την Α’ Ανακοίνωση σε μορφή PDF εδώ.

ΟΤΕΜΑΘ 2023