ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος Συνεδρίου

  • Μ. Ιωσηφίδης

Μέλη

Το ΔΣ της Εταιρείας
& τα μέλη:
Αγαθαγγελίδης Φ.
Αδαμ Στ.
Αλασεϊρλής Δ.
Αράπογλου Δ.
Ασσάντης Β.
Βαλάνος Ν.
Βενουζίου Α.
Βογιατζής Χ.
Βουλγαρόπουλος Χ.
Βρεττάκος Α.
Γαλάνης Β.
Γιαννούλης Γ.
Γκέτσος Α.
Γκίκας Γ.
Γκουγκουλιάς Ν.
Δρόσος Γ.- Χρ.
Ζιώγας Ε.
Ιτσιόπουλος Η.
Καλαιδόπουλος Π.
Καράμπαλης Χ.
Καρανάσσος Μ.
Καράταγλης Δ.
Κενανίδης Ε.
Κοτζαμητέλος Δ.
Κούκος Α.
Κουκουλιάς Ν.
Κυριακίδης Θ.
Κύρκος Μ.
Κύρου Μ.

 

Κωνσταντινίδης Α.
Μαρκόπουλος Γ.
Μελάς Ι.
Μουμτσιδελης Θ.
Μπιτζίδης Α.
Νενόπουλος Α.
Ντόβας Θ.
Οικονομίδης Λ.
Οικονόμου Δ.
Πάνου Ν.
Πανταζής Ε.
Παπαβασιλείου Α.
Παπαβασιλείου Κ.
Παπαγεωργίου Ι.
Παπαδόπουλος Α.
Πέλλιος Σ.
Πετράς Κ.
Πουλτσίδης Λ.
Σαλούπης Π.
Σαρβάνης Η.
Σιδερίδης Α.
Τζαβέας Α.
Τότλης Τ.
Τσάμης Ν.
Τσιβίκης Φ.
Φαρκάτσης Π.
Φλέγκας Π.
Χατζηεμμανουήλ Δ.
Χατζηλιάδης Γ.
Χρηστάκης Ν.

ΟΤΕΜΑΘ 2022