Back

Μπορείτε να βρείτε το Καταστατικό του Περιοδικού “ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ” σε μορφή PDF εδώ.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
“ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ”

Ο ειδικός κανονισμός λειτουργίας του περιοδικού της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας – Θράκης με τίτλο ‘ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ’ συντάχθηκε όπως ορίζεται από το άρθρο 5 παρ. 13 του καταστατικού της Εταιρείας και ψηφίσθηκε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών την 1η Μαρτίου 2002. 

ΑΡΘΡΟ 1
Εκδότης του περιοδικού είναι η Ορθοπαιδική και Τραυματολογική Εταιρεία Μακεδονίας – Θράκης και υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Όργανα λειτουργίας του περιοδικού είναι η Εκδοτική Επιτροπή, η Επιτροπή Σύνταξης, η Γραμματεία και οι Επιστημονικοί Σύμβουλοι – Κριτές.

ΑΡΘΡΟ 2
Η εκδοτική επιτροπή αποτελείται από επτά μέλη: τον Πρόεδρο, τον Α΄ Αντιπρόεδρο, τον Γ. Γραμματέα και τον ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τον Διευθυντή Σύνταξης και δύο μέλη της συντακτικής επιτροπής. Η εκδοτική επιτροπή είναι υπεύθυνη για την τήρηση του παρόντος κανονισμού λειτουργίας και συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ορίζει τους επιστημονικούς συμβούλους, εισηγείται αλλαγές του κανονισμού λειτουργίας στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει και εισηγείται ανάλογα στη Γενική Συνέλευση. Αποφασίζει ακόμη για θέματα του περιοδικού που δεν προβλέπονται από τον κανονισμό λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 3
Η επιτροπή σύνταξης αποτελείται από τον Διευθυντή Σύνταξης και τέσσερα μέλη. Ο Διευθυντής και τα μέλη της επιτροπής σύνταξης ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, πρέπει δε να είναι μέλη της Εταιρείας. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται μετά από εισήγηση του διευθυντή σύνταξης, ένα δε από αυτά μπορεί να προέρχεται από τα έκτακτα μέλη της Εταιρείας. Η θητεία της επιτροπής είναι τριετής, μετά δε τη λήξη της είναι δυνατόν τόσο ο διευθυντής σύνταξης όσο και τα μέλη της να ορισθούν εκ νέου. Για την αλλαγή μέλους ή του συνόλου της επιτροπής σύνταξης προ της λήξης της θητείας της απαιτείται απόφαση επτά τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Η επιτροπή σύνταξης, φροντίζει για την απρόσκοπτη έκδοση των τευχών του περιοδικού. Αποφασίζει για τη σειρά δημοσίευσης των εγκριθέντων εργασιών. Έχει την ευθύνη της επιστημονικής και καλλιτεχνικής εμφάνισης του περιοδικού. 

ΑΡΘΡΟ 4
Η γραμματεία του περιοδικού αποτελείται από τη γραμματεία της Εταιρείας με υπεύθυνους τους Γενικό και αναπληρωτή γραμματείς του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο αριθμός των οριζομένων επιστημονικών συμβούλων κριτών είναι απεριόριστος και ο χρόνος θητείας ενός εκάστου αποφασίζεται από την εκδοτική επιτροπή του περιοδικού. Στα εκδιδόμενα τεύχη του περιοδικού θα αναφέρονται μόνο ως επιστημονικοί σύμβουλοι.

ΑΡΘΡΟ 5
Στο περιοδικό ‘ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ’ δημοσιεύονται ανασκοπήσεις, πρωτότυπες εργασίες, ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, ενημερωτικά άρθρα, περιλήψεις εργασιών συνεδρίων, πρακτικά συνεδρίων και στρογγύλων τραπεζών και επιστολές προς τη σύνταξη.
Οι όροι αποδοχής των ανωτέρω από το περιοδικό προς δημοσίευση, όπως και ο τρόπος γραφής και οι λοιπές λεπτομέρειες αποφασίζονται από την εκδοτική επιτροπή του περιοδικού και δημοσιεύονται σε κάθε τεύχος υπό τον τίτλο ‘ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ’.

ΑΡΘΡΟ 6
Εργασίες και λοιπά άρθρα προς δημοσίευση, αποστέλλονται στη Γραμματεία της Εταιρείας, όπου και πρωτοκολλούνται. Στη συνέχεια με ευθύνη του γενικού ή αναπληρωτού γραμματέα αποστέλλονται προς κρίση σε δύο αρμόδιους κατά γνωστικό αντικείμενο επιστημονικούς συμβούλους, οι οποίοι σε σύντομο χρονικό διάστημα, μη υπερβαίνoν τις 20 εργάσιμες ημέρες, επιστρέφουν την εργασία βαθμολογημένη, με τις παρατηρήσεις τους και την ένδειξη εάν απαιτείται αναθεώρηση από τους συγγραφείς ή εάν απαιτούνται συμπληρωματικά στοιχεία. Ο γραμματέας  ή επιστρέφει στους συγγραφείς την εργασία για αναθεώρηση ή τους καλεί να καταθέσουν τα συμπληρωματικά στοιχεία. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, παραδίδει την εργασία στην επιτροπή σύνταξης. Ο τρόπος βαθμολόγησης όπως και ο ελάχιστος βαθμός έγκρισης προς δημοσίευση, για τις εργασίες αποφασίζονται από την εκδοτική επιτροπή, είναι δυνατόν δε να μεταβάλλονται. Σε περίπτωση σημαντικού βαθμού απόκλισης στην αξιολόγηση μιας εργασίας από τους δύο κριτές, όπως και σε περίπτωση  καθυστέρησης επιστροφής αξιολογημένης εργασίας έστω και από έναν από τους δύο κριτές, ο γραμματέας παραδίδει την εργασία προς τελική κρίση στη επιτροπή σύνταξης.

 ΑΡΘΡΟ 7
Η έκδοση του περιοδικού είναι τριμηνιαία, ενώ η οικονομική ευθύνη και διαχείριση ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.